021-47620320
شماره همراه : گـــــذر واژه : همکار ما شوید ثبت نام آنلاین
کاربری صبا
یک دقیقه ثابت 44 تومان
یک دقیقه همراه 66 تومان
هر پالس (پنج ثانیه) 13 تومان
امکان نظر سنجی
تماس برگشتی رایگان
دفترچه تلفن نامحدود
اشتراک سالانه
1 تومان
کاربری رویا
یک دقیقه ثابت 40 تومان
یک دقیقه همراه 60 تومان
هر پالس (پنج ثانیه) 11/9 تومان
امکان نظر سنجی
تماس برگشتی رایگان
دفترچه تلفن نامحدود
اشتراک سالانه
2 تومان
نمایندگی آسمان
یک دقیقه ثابت 34 تومان
یک دقیقه همراه 52 تومان
امکان قیمت گذاری براساس پالس
ایجاد نماینده آسمان 100,000

ایجاد کاربر رایگان
امکان نظر سنجی
تماس برگشتی رایگان
دفترچه تلفن نامحدود
اشتراک سالانه
3 تومان
نمایندگی عرشیا
یک دقیقه ثابت 30 تومان
یک دقیقه همراه 45 تومان
امکان قیمت گذاری براساس پالس
ایجاد نماینده آسمان 50,000
ایجاد نماینده عرشیا 100,000
ایجاد کاربر رایگان
امکان نظر سنجی
تماس برگشتی رایگان
دفترچه تلفن نامحدود
اشتراک سالانه
4 تومان

چرا الو سلام ؟

سامانه پیامک صوتی الو سلام این امکان را به کاربران خود می دهد تا با ایجاد کمپین ها ، فایل صوتی ضبط شده ی مورد نظر خود را از طریق تماس تلفنی برای مخاطبین، ارسال و پخش نمایند. کافیست شما کمپینی را مطابق موارد مورد نظر خود شامل تاریخ و ساعات تماس، تعداد تلاش، فاصله بین تلاش ها، شماره گیرندگان را ایجاد نماید و آن را برای در یک لحظه ارسال کنید.
(اکنون شروع به ارسال پیامک صوتی خود نمایید)

آخرین اخبار